Theoriecursus

Tijdens de cursus geven we je tips hoe je een rijbewijs kunt halen met minder lessen. Daarmee kun je flink besparen op de kosten van je rijlessen. En het is niet alleen leuk, maar ook slim!

Allereerst: je rijbewijs halen. Dat is natuurlijk het ideaal zo gauw je daar in de gelegenheid voor wordt gesteld. Het begint allemaal met het theorie-examen. Daarvoor moet je geslaagd zijn, wil je uiteindelijk je rijbewijs behalen. De theorie is bovendien een goede voorbereiding voor je rijles.

Het theorie examen bestaat nu uit maar liefst 65 vragen waarvan 40 vragen over wetten en verkeersregels, verkeersinzicht en risico’s & 25 vragen over gevaren herkennen.

Voordat men een praktijkexamen aflegt zal eerst een theorie examen behaald moeten worden. Zo kunnen de examinatoren oordelen of men alle verkeerregels goed in de praktijk kan toepassen. Het theorie examen bestaat nu uit maar liefst 65 vragen waarvan 40 vragen over wetten en verkeersregels, verkeersinzicht en risico’s & 25 vragen over gevaren herkennen.

Velen kiezen voor een zelfstudie en uit de praktijk is gebleken dat zo’n 85 % zakt voor het theorie examen. Dit is te wijten aan dat velen mensen niet weten wat, hoe en waarom men het moet leren. En vaak is het geen wat geleerd wordt niet exact wordt begrepen. Algemeen bekend is dat met een theorie cursus de slagingskans aanzienlijk wordt vergroot. Verkeersschool AMT biedt 2 x per maand een theorie cursus aan. Bij ons worden de cursisten aandachtig begeleidt waardoor er 100 % zekerheid ontstaat dat de stof wordt begrepen.

De volgende onderdelen komen ter sprake bij de theorie cursus:

•Verkeersborden

•Verkeersinzichtelijke gedachtes

•Regels met betrekking tot voorrang

•Theoretische kennis van voertuig controle

•Vragen & uitleg

•Oefen examens met uitleg

De cursisten worden bij Verkeersschool AMT goed opgeleid om het theorie examen met een voldoende resultaat te behalen.

  • Theorie cursus € 99,99
  • CBR Theorie examen: € 49,99-