Auto instructeur

Opleiding Rij-instructeur Auto

Lesinhoud Fase 1: Competentie Verkeersdeelname

Fase 1a: Theorietoets 1: Theorie van de Rijtaak.
Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rijtaak getoetst. Dit examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Examenonderdelen:

• Wet- en regelkennis
• RVV, Theorie van de verkeerstaak
• Verkeersveiligheid
• Andere Verkeersdeelnemers
• Mobiliteit
• Verkeersdoorstroming en Milieu
• Verkeersinzicht

Fase 1b: Praktijkrit: Eigen rijvaardigheid.
Tijdens dit onderdeel van je opleiding zal je eigen rijvaardigheid geëxamineerd worden in de vorm van een rijproef van 75 minuten. Examenonderdelen:

• Beoordeling van verkeersinzicht
• Beoordeling van voorbereidingshandelingen
• Voertuigcontrole
• Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met de “hardop denkmethode” en beoordeling van de bijzondere verrichtingen. Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu.

Lesinhoud Fase 2: Didactische voorwaarden

Fase 2a: Theorietoets 2: Lesvoorbereiding.
In dit onderdeel van je opleiding wordt jouw kennis getoetst aangaande de lesvoorbereiding. Tijdens het examen krijg je 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Examenonderdelen:

• Het ontwerpen van lesprogramma’s
• De verschillende leerling kenmerken
• Rijvaardigheidsdidactiek
• De instructie
• Leermotivatie
• Organiseren
• Voorbereiding van leersituatie
• Les- en leertijd en regels en afspraken

Fase 2b: Theorietoets 3: Lesuitvoering en beoordelen.
Dit laatste examen zal toetsen of je voldoende vaardigheden hebt omtrent jouw wijze van instructie. Tijdens het examen krijg je 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Examenonderdelen:

• Aanbieden van oefensituaties
• Wijze van feedback
• Coachingsvaardigheid rijtaken
• Afstemming
• Leerhouding
• Inter-persoonlijk handelen
• Rijvorderingen, toetsmomenten, toetsafname, toetsinhoud
• Observeren en beoordelen
• Terugkoppeling van toetsresultaten

Je mag deze verschillende fasen in willekeurige volgorde afleggen. Pas als je alle vier de examens van Fase 1 en Fase 2 hebt afgelegd, mag je door naar Fase 3 van de opleiding tot rijinstructeur. Als je met voldoende resultaat alle onderdelen van Fase 1 en 2 hebt doorlopen, dan ontvang je een WRM certificaat met tekst STAGEPAS, met een geldigheid die afloopt 12 maanden na het behalen van het laatste (vierde) voldoende resultaat van Fase 1 of 2. De laatste fase van de opleiding zal bestaan uit Fase 3; het stagelopen bij een rijschool. De stage zal bestaan uit 35 uur actief stage lopen en 5 uur passieve stage. De stagebeoordeling bestaat onder andere uit;

Fase 3: Proeven van bekwaamheid (de stage; 35 uur actief en 5 uur passief) Fase 3a: Stagebeoordeling.

De examinator zal jouw stage onder andere beoordelen op de volgende punten; Een beoordeling aan de hand van een protocol van hetgeen je geleerd hebt in Fase 2b: denk hierbij aan; instructie geven, coachen en tijdsverdeling. Dit wordt weer beoordeeld in de zin van contraproductief gedrag, beginnend productief gedrag en productief gedrag.

Fase 3b: Eindgesprek (niet verplicht; op aanvraag, op kosten van kandidaat, zonder beoordeling); wordt dus niet bij IBKI geregistreerd.

Toelatingseisen Rijinstructeur Auto: Natuurlijk verwelkomen we je graag als nieuwe cursist op onze opleiding tot rijinstructeur. Om de opleiding tot rijinstructeur te mogen volgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

• Als eerste moet je uiteraard beschikken over een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie, waarvoor je rijinstructeur wilt worden.
• Ten tweede moet je een diploma hebben op minimaal LBO niveau. Heb je deze niet, dan kunnen we dat ondervangen door een Geschiktheidtest. Als je deze toets met een voldoende afsluit, mag je alsnog zonder LBO diploma de opleiding tot rijinstructeur volgen. Vraag onze Accountmanager Opleidingen om meer informatie aangaande deze geschiktheidtest. Voor je uiteindelijke examen als rijinstructeur geldt: Om examen te mogen doen, moet je in het bezit zijn van de volgende bewijsstukken van voldoende vooropleiding.

Toelatingseisen examen:

• Een origineel diploma of (bij voorkeur) een gewaarmerkte kopie daarvan*, waaruit blijkt dat je in Nederland met goed gevolg een afgeronde opleiding op LBO/VMBO/MAVO/VMBO niveau hebt gevolgd, of
• Een officieel bewijs dat je een reguliere onderwijsopleiding binnen Nederland boven het LBO/ VMBO/MAVO/VMBO niveau met goed gevolg hebt afgelegd, bijvoorbeeld diploma HAVO of VWO of een overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 HAVO of VWO, of een positieve beoordeling van de Geschiktheidtest * een gewaarmerkte kopie kun je krijgen bij een gemeentehuis, school of notaris. Mocht je je diploma kwijt zijn dan kun je deze opvragen bij de Informatie Beheergroep,