Motor instructeur

Opleiding Rij-instructeur Motor

Kosten voor de opleiding tot rij instructeur motor bedraagt € 2499,- ( beste prijs garantie ) Dit is inclusief alle examens en 6 uur aan rijlessen voor Fase 1B en 10 uur aan rijlessen voor Fase 1C. Stage is ook inbegrepen!!

Lesinhoud

Fase 1: Competentie Verkeersdeelname

Fase 1a: Theorietoets 1: Theorie van de Rijtaak.

Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rijtaak getoetst. Dit examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen waarvoor je 30 minuten de tijd hebt. Examenonderdelen: Voertuig exclusief (bestuurder en voertuig): 6 vragen Rijprocedure categorie A: 15 vragen Wet- en regelgeving categorie A: 4 vragen

Fase 1b: Praktijkrit:

Verkeersdeelname. Tijdens dit onderdeel van je opleiding zal je eigen rijvaardigheid ( 75 minuten) geëxamineerd worden. Dit is incl. het verwoorden van de taakprocessen.

Examenonderdelen: Beoordeling van voorbereidings- en controlehandelingen Beoordeling van verkeersinzicht Voertuigcontrole Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met het verwoorden van de taakprocessen: de “hardopdenkmethode”.
Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu.

Fase 1c: Praktijkexamen: Voertuigbeheersing.

Tijdens dit onderdeel van je opleiding zullen de Bijzondere Verrichtingen (40 minuten) geëxamineerd worden. Examenonderdelen: Voertuigbeheersing; dit houdt in: een juiste bediening, een juist stuurgedrag en het bewaren van balans.

Fase 3: Proeven van bekwaamheid (De stage; 20 uur actieve stage)

Fase 3a: Stagebeoordeling met authenticiteitbeoordeling van reflectieverslag.

De examinator zal jouw stage onder andere beoordelen op de volgende punten; Een beoordeling aan de hand van een protocol van hetgeen je geleerd hebt in Fase 2b van je rijopleiding categorie B: denk hierbij aan; instructie geven, coachen en tijdsverdeling. Dit wordt weer beoordeeld in de zin van contraproductief gedrag, beginnend productief gedrag en productief gedrag.

Fase 3b: Eindgesprek (Niet verplicht; op aanvraag op kosten van kandidaat, zonder beoordeling); wordt dus niet bij IBKI geregistreerd.

LET OP: vóór je begint met de stage (dus na FASE 1):

Als voorbereiding op je stage volg je een lesdag van theorie en praktijk gecombineerd, die je voorbereidt op wat er van je wordt verwacht tijdens de stage.

LESINHOUD: 1 lesdag van combinatiedag praktijk/ theorie oefenen.

Op het moment dat je geslaagd bent voor de onderdelen van Fase 3, dan ontvang je een nieuw WRM certificaat waarop de nieuwe categorie is toegevoegd. De oorspronkelijke verloopdatum verandert niet.

Toelatingseisen Rijinstructeur Motor

Natuurlijk verwelkomen we je graag als nieuwe cursist op onze opleiding tot rijinstructeur. Om de opleiding tot rijinstructeur te mogen volgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor je uiteindelijke examen als rijinstructeur geldt: Om examen te mogen doen, moet je in het bezit zijn van de volgende bewijsstukken van voldoende vooropleiding:

•Als eerste moet je uiteraard beschikken over een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie, waarvoor je rijinstructeur wilt worden •Ten tweede moet je beschikken over een geldig basiscertificaat Rijinstructeur Categorie B