Praktijk Examen Reserveren

Machtig uw autorijschool met DigiD

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor u gaat aanvragen moet u daar eerst toestemming voor geven. Dat doet u met een machtiging. Voordeel hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor u heeft gereserveerd of als deze is verschoven. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch voor uw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR

Het machtigen doet u op mijn.cbr.nl met uw DigiD. DigiD is uw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat u moet doen om uw rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot u bent geslaagd. Wilt u de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.

Rijschoolnummer: 6875F5

Tip

Noteer bij de aanvraag van uw DigiD de door u gekozen gebruikersnaam. Deze heeft u – samen met de per post te ontvangen activeringscode – nodig om uw DigiD te activeren. Als u deze vergeet kunt u namelijk pas na 20 dagen een nieuwe aanvraag voor DigiD indienen!

Reservering

Uw rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Bij de meeste rijscholen kunt u, in overleg met uw instructeur, zelf uw tijdstip van afrijden bepalen.

Bij de examenaanvraag hoort uw Eigen verklaring, een formulier met tien vragen over uw gezondheid. Dit formulier wordt door uw rijschool digitaal naar het CBR gezonden, behalve als u een of meerdere vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden. In dat geval vult u een papieren Eigen verklaring in, die uw rijschool naar het CBR stuurt.

Een praktijk-examen voor de personenauto kunt u op verschillende tijden afleggen vanuit een CBR examencentrum. U kunt daarbij voor praktijk-examens kiezen uit circa 55 examenplaatsen.

Reserveringstermijn

Het CBR streeft ernaar dat uw eerste praktijkexamen voor de personenauto binnen 7 weken kan worden gereserveerd. Voor het herexamen is dat binnen 5 weken. Deze termijnen zijn afgesproken met de rijschoolbranche en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.